Darbinieki

Dr. Žana Sakalauskienė

Valdes locekle

Tel: +370  5 2733395

E-pasts: zana.sakalauskiene@unidentas.lt

Alīna Kalniņa

pārdošanas pārstāve

Tel.: +371 20140309

E-pasts: alina@unidentas.lv

Laura Lejniece

pārdošanas pārstāve

Tel.: +371 20140320

E-pasts: laura@unidentas.lv